ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

 
 

Αντίστοιχα ερευνητικά προγράμματα τηλεσκοπίας κοσμικών ακτίνων, τα οποία χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις σχολείων και προσφέρουν συγχρόνως  δυνατότητες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, εκπονούνται ήδη στις ΗΠΑ  και στον Καναδά  καθώς και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.


Η γεωγραφική κατανομή των  σχολείων που φιλοξενούν σταθμούς του τηλεσκοπίου CHICOS στην Καλιφορνία. Τα κίτρινα τρίγωνα σημειώνουν τις θέσεις των πλήρως εξοπλισμένων σταθμών ενώ τα μπλε τρίγωνα δηλώνουν τις θέσεις των άλλων σχολείων της περιοχής.

 

Αντίστοιχα ερευνητικά προγράμματα στην Αμερικανική Ηπειρο: New York Schools Cosmic Particle Telescope , CosRayHS University of Missouri (USA), SCROD Northeastern University in Boston (USA), CASA The Chicago Air Shower Array (USA),  WALTA High school array in Seattle (USA) , CHICOS High school array in Los Angeles (USA),  CROP High school array in Nebraska (USA) , ALTA High school array in Alberta (Canada),  SALTA High school array near Snowmass (USA), NALTA (Canada) , MARIACHI Brookhaven National Laboratories (USA)


Επισημαίνεται ότι το HELYCON είναι ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής κοινοπραξίας EUROCOSMICS, μίας συνεργασίας Πανεπιστημίων και Ερευνητικών κέντρων με στόχο την ανάπτυξη ενός μεγάλου δικτύου ανιχνευτικών κέντρων κοσμικών ακτίνων σ΄ όλη την Ευρώπη, τα οποία θα προσφέρουν και την υποδομή για την  ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων.


Γεωγραφική κατανομή των υπό κατασκευή τηλεσκοπίων (κόκκινα σύμβολα) της Ευρωπαϊκής ερευνητικής κοινοπραξίας Eurocosmics.

Cosmic Schools Project Home Page Liverpool (UK),  SEASA, Stockholm Skolors Kosmiska Nδtverk Stockholm (Sweden), HiSPARC (The Netherlands), Roland Maze Project (POLAND)


Μια νέα πρωτοβουλία και προσπάθεια συνεργασίας των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων ξεκίνησε πρόσφατα από το CERN, EPPOG: European Particle Physics Outreach Group, EPPCN: European Particle Physics Communication Network, ASPERA: European network for astroparticle physics (AStroparticle Physcis ERAnet) και βρίσκεται υπό εξέλιξη (Cosmic Ray Detectors for Education).